Hotline

0934437577

Phòng đào tạo thuê ngoài

Còn hàng
Liên hệ
Ưu đãi: Miễn phí tư vấn ban đầu trị giá 24.000.000đ.
Giảng viên: TS. Giáp Văn Dương và đội ngũ chuyên gia của GiapCoach.
Quà tặng nhân dịp Tết Nhâm Dần

Quà tặng nhân dịp Tết Nhâm Dần

Ưu đãi khi đăng ký theo nhóm.

Ưu đãi khi đăng ký theo nhóm.

Có thể chuyển đổi hoặc bảo lưu.

Có thể chuyển đổi hoặc bảo lưu.

Hỗ trợ học viên sau khóa học

Hỗ trợ học viên sau khóa học

Còn nhận đăng ký

PHÒNG ĐÀO TẠO THUÊ NGOÀI

---

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Mục đích: Đồng hành và tối ưu hóa chi phí trong việc triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
 • Cách thức thực hiện: Khảo sát hiện trạng và nhu cầu, xây dựng chương trình, thống nhất kế hoạch và triển khai đào tạo theo thỏa thuận đã được thống nhất với doanh nghiệp.
 • Chuyên gia đào tạo: TS. Giáp Văn Dương và đội ngũ chuyên gia của GiapCoach.

II. PHẠM VI ĐÀO TẠO

Dịch vụ “Phòng đào tạo thuê ngoài” của GiapCoach tập trung đào tạo cho 5 lĩnh vực chủ đạo sau:

1. Chương trình Khai sáng: Triển khai đào tạo các khóa học thuộc Chương trình Khai sáng của GiapCoach, như:

 • Lãnh đạo khai sáng
 • Doanh nhân khai sáng
 • Tự thân khai sáng
 • Tôi là ai?
 • V.v...

2. Lãnh đạo và Quản trị: Đào tạo các nội dung nhằm phát triển năng lực lãnh đạo & quản trị, như:

 • Tư duy lãnh đạo & quản trị
 • Phương pháp lãnh đạo & nquản trị
 • Mô hình lãnh đạo & quản trị
 • Công cụ lãnh đạo và quản trị
 • Tổ chức và hệ thống
 • Quy trình và tiêu chuẩn
 • V.v...

3. Đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ: Đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, như:

 • Chuyên môn nghiệp của các phòng/ban
 • Phương pháp làm việc hiệu quả
 • Kỹ năng và công cụ làm việc
 • Năng lực sử dụng công nghệ thông tin
 • Đạo đức nghề nghiệp
 • V.v...

4. Cải tiến và đảm bảo chất lượng: Đào tạo các nội dung về cải tiến và đảm bảo chất lượng vận hành doanh nghiệp, như:

 • Đảm bảo chất lượng
 • Kiểm soát tuân thủ
 • Sửa lỗi hệ thống
 • Sử lỗi nhận thức
 • Sửa lỗi tiêu chuẩn
 • Sửa lỗi văn hóa
 • Đổi mới sáng tạo
 • V.v...

5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Đào tạo các nội dung phát triển văn hóa doanh nghiệp, như:

 • Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
 • Tác phong, thái độ, tinh thần làm việc
 • Đào tạo hội nhập cho nhân viên
 • Đào tạo quy chế, quy trình làm việc
 • V.v..

Ngoài ra, sau khi khảo sát thực trạng và nhu cầu, các chuyên gia của GiapCoach sẽ cùng doanh nghiệp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đặc thù, đáp ứng đúng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.

III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu đào tạo

Điều phối viên của GiapCoach tiếp nhận nhu cầu đào tạo thuê ngoài của doanh nghiệp và trao đổi, làm rõ các yêu cầu về mục tiêu và kết quả cần đạt của chương trình đào tạo.

Bước 2: Đánh giá nhu cầu

Điều tra viên của GiapCoach đến doanh nghiệp và sử dụng các công cụ chuyên môn để khảo sát, đánh giá đúng hiện trạng nhân sự, nhu cầu và kỳ vọng đào tạo của doanh nhgiệp.

Bước 3: Ký kết hợp đồng đào tạo

GiapCoach và doanh nghiệp thống nhất nội dung cần đào tạo, kế hoạch triển khai và ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ đào tạo.

Bước 4: Triển khai đào tạo

GiapCoach triển khai đào tạo theo nội dung và kế hoạch đã được ký kết trong hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp.

Bước 5: Báo cáo và đánh giá

GiapCoach tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả sau đào tạo cho doanh nghiệp, đề xuất kế hoạch tiếp theo và thanh lý hợp đồng.

VII. LIÊN HỆ

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 

-------

I. KHÓA HỌC ĐẠI CHÚNG

GiapCoach thường xuyên có các chính sách học bổng và ưu đãi học phí dành cho học viên và cựu học viên. Cụ thể như sau:

I.1. Chính sách học phí:

 • Học phí các khóa học của GiapCoach được công bố trong phần thông tin của khóa học tương ứng.
 • Tùy theo diễn biến thực tế, GiapCoach có thể điều chỉnh học phí của các khóa học.

I.2. Chính sách ưu đãi

 • Giảm 5% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 2. 
 • Giảm 10% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 5. 
 • Giảm 15% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 10 trở lên. 
 • Giảm 50% cho cựu học viên GiapCoach tham gia học lại khóa học.

I.3. Học bổng

GiapCoach thường xuyên có các học bổng cho học viên tham dự, hoặc các tài trợ cho học viên ở xa. Chi tiết sẽ được bộ phận đào tạo thông báo cụ thể cho từng khóa học.

II. ĐÀO TẠO IN-HOUSE VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

GiapCoach thường xuyên có các chính sách ưu đãi cho đào tạo in-house và tư vấn doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Văn phòng GiapCoach.

Thông tin liên hệ:

 •  Hotline: 0934437577.
 • Email: office@giapgroup.com 

LƯU Ý DÀNH CHO HỌC VIÊN

-----

Để được tham gia khóa học và đạt hiệu quả cao, sau khi đăng ký, học viên cần đọc, hiểu và tuân thủ các nội dung sau:

I. NỘI QUY LỚP HỌC

Học viên tham dự các khóa học của GiapCoach cần thực hiện nội quy chung của GiapCoach. Đó là:  

 • Chân thật & Chính trực
 • Đúng giờ & Sẵn sàng
 • Quan sát &  Lắng nghe
 • Chia sẻ & Giúp đỡ

Ngoài ra, tùy theo tính đặc thù của từng lớp học mà có thể sẽ phát sinh 1-2 yêu cầu khác. Nếu có, GiapCoach sẽ thông báo cho học viên biết trước khi khóa học diễn ra.

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham gia các khóa học của GiapCoach, học viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đăng ký và đóng học phí đúng thời hạn;
 • Sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ các buổi học;
 • Tuân thủ hướng dẫn của giảng viên trong quá trình học;
 • Tuân thủ nội quy chung của lớp học và GiapCoach;

Trong trường hợp cựu học viên tham dự lại khóa học, hoặc học viên được hưởng các ưu đãi về học phí/học học bổng, học viên cần cập nhật thông tin cho Văn phòng GiapCoach biết trước khi khóa học diến ra.

III. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG

Học viên của GiapCoach được yêu cần chuẩn bị sẵn sàng về thời gian, tâm thế và học cụ, học liệu cần thiết để tham gia khóa học của GiapCoach. Cụ thể:

 • Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng: Học viên cần sắp xếp công việc để tham gia trọn vẹn và hoàn tất tất cả các nội dung của khóa học.
 • Chuẩn bị học liệu đầy đủ: Học viên cần sử dụng giấy, bút, máy tính và các dụng cụ theo hướng dẫn để tham gia khóa học được hiệu quả.
 • Tham gia khóa học
 • Với lớp học trực tuyến, ID và Passcode để tham gia lớp học sẽ được gửi 24 giờ trước khi khóa học bắt đầu. Học viên không được phép chia sẻ ID và Passcode cho người khác biết.

Với các khóa học trực tiếp, học liệu sẽ được cấp phát tại lớp học. Học viên tự túc đi lại, ăn ở và tuân theo các hướng dẫn về hậu cần do bộ phận Văn phòng của GiapCoach gửi trước khi khóa học diễn ra.

IV. HỖ TRỢ

Trong trường hợp cần thiết, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng GiapCoach để được hỗ trợ.

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

-------

Sau khi đăng ký hoặc trao đổi với GiapCoach, Quý học viên hoặc doanh nghiệp sẽ nhận được hướng dẫn thanh toán như sau:

I. KHÓA HỌC ĐẠI CHÚNG

Học viên thực hiện thanh toán qua hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn của Văn phòng GiapCoach thông qua email. Sau khi nhận được thanh toán, Văn phòng sẽ gửi email và SMS xác nhận thanh toán.

Với cựu học viên tham dự lại khóa học (ưu đãi 50% học phí), hoặc học viên được hưởng các chính sách học bổng và ưu đãi, học viên cần cung cấp thông tin cho Văn phòng GiapCoach trước khi đóng phí.

II. ĐÀO TẠO IN-HOUSE

Với các chương trình đào tạo in-house dành cho doanh nghiệp, sau khi ký hợp đồng đào tạo, doanh nghiệp cần thanh toán 50% trị giá hợp đồng đào tạo;

Sau khi chương trình đào tạo kết thúc, doanh nghiệp cần thanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng đào tạo còn lại cho GiapCoach.

III. TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Với dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, sau khi ký hợp đồng tư vấn, doanh nghiệp cần thanh toán 50% giáo trị hợp đồng tư vấn. Phần còn lại sẽ được giải ngân theo tiến độ công việc của dịch vụ tư vấn.  

IV. HỖ TRỢ

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Văn phòng GiapCoach để được hỗ trợ.

 

Giỏ hàng

Danh sách so sánh