Hotline

0934437577

Học phí - Ưu đãi

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 

-------

I. KHÓA HỌC ĐẠI CHÚNG

GiapCoach thường xuyên có các chính sách học bổng và ưu đãi học phí dành cho học viên và cựu học viên. Cụ thể như sau:

I.1. Chính sách học phí:

  • Học phí các khóa học của GiapCoach được công bố trong phần thông tin của khóa học tương ứng.
  • Tùy theo diễn biến thực tế, GiapCoach có thể điều chỉnh học phí của các khóa học.

I.2. Chính sách ưu đãi

  • Giảm 5% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 2. 
  • Giảm 10% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 5. 
  • Giảm 15% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 10 trở lên. 
  • Giảm 50% cho cựu học viên GiapCoach tham gia học lại khóa học.

I.3. Học bổng

GiapCoach thường xuyên có các học bổng cho học viên tham dự, hoặc các tài trợ cho học viên ở xa. Chi tiết sẽ được bộ phận đào tạo thông báo cụ thể cho từng khóa học.

II. ĐÀO TẠO IN-HOUSE VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

GiapCoach thường xuyên có các chính sách ưu đãi cho đào tạo in-house và tư vấn doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Văn phòng GiapCoach.

Thông tin liên hệ:

  •  Hotline: 0934437577.
  • Email: office@giapgroup.com 

Giỏ hàng

Danh sách so sánh