GiapCoach - GiapCoach là đơn vị duy nhất ở Việt Nam triển khai dòng đào tạo khai sáng, chuyên đào tạo kỹ năng lãnh đạo và các chương trình phát triển bản thân, thông qua phương thức đào tạo chuyển hóa, do TS. Giáp Văn Dương trực tiếp giảng dạy.

Lãnh đạo khai sáng

Lãnh đạo khai sáng

Khai giảng: 23-26/11/2019 tại Tuần Châu.
Nhà giáo khai sáng

Nhà giáo khai sáng

Khai giảng: Tháng 12/2019 tại Hà Nội.
Cha mẹ khai sáng

Cha mẹ khai sáng

Khai giảng: Tháng 12/2019 tại Hà Nội.
Tôi là ai?

Tôi là ai?

Khai giảng: Tháng 1/2020 tại Hà Nội.
GiapCoach
GiapCoach
GiapCoach
popup

Số lượng:

Tổng tiền: