Hotline

0934437577

Khóa học sắp tới

LỊCH KHAI GIẢNG, THÁNG 1-2/2022

TÊN KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ KHAI GIẢNG LỊCH HỌC

Lãnh đạo Khai sáng

(Học qua Zoom)

TẠI ĐÂY 16/2/2022

Ngày 16-19/1/2022

(Thứ 4 - Thứ 7)

Quản trị & Điều hành bằng OKRs+

(Học qua Zoom)

TẠI ĐÂY 24/2/2022

Ngày 24-25/2/2022

(Thứ 5 & Thứ 6)

 

 

 

 

 

Giỏ hàng

Danh sách so sánh