LÃNH ĐẠO KHAI SÁNG


Khóa học “LÃNH ĐẠO KHAI SÁNG” là kết tinh tri thức và trải nghiệm cá nhân của TS. Giáp Văn Dương, sau nhiều năm tự vấn những câu hỏi cơ bản nhất, như: Ta là ai? Ý nghĩa cuộc sống là gì? Ta phải làm gì với cuộc đời mình? Làm thế nào để lãnh đạo bản thân? Làm thế nào để lãnh đạo tổ chức? Làm thế nào để tạo ra văn hóa làm việc chung, tạo ra một khung tham chiếu lành mạnh và hiệu quả cho tất cả mọi người?... Đó là hành trình Tự Thân Khai Sáng đầy khắc khoải, cho đến một ngày bừng sáng, tạo cơ sở cho sự ra đời cho dòng đào tạo khai sáng của GiapCoach.

Nội dung của khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng tinh hoa tri thức nhân loại về Khoa học Triết học, kết hợp với các bài thực hành độc đáo, sẽ giúp bạn trải qua hành trình Tự Thân Khai Sáng, khám phá bản thân và trở về thế giới bản thể nơi bạn thực sự sống vào.

Khi tham gia khóa học, mọi rào cản và vướng mắc của bạn, dù đó là trong đời sống cá nhân, gia đình hay công việc sẽ được gỡ bỏ. Bạn sẽ thoát khỏi vô minh, sẽ ngộ ra được mình là ai, ý nghĩa cuộc sống là gì, mình đang đi qua cuộc sống này như thế nào, mình phải lãnh đạo mình và tổ chức của mình ra sao trong các tình huống mà mình đang đối mặt… Nhờ đó, bạn có được bình an nội tại, được sống tự do và tỉnh thức trong mỗi phút giây, và tạo ra những phát triển đột phá trong đời sống cá nhân và công việc.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những gì một nhà lãnh đạo cần để hành xử công việc lãnh đạo trong tâm thế của con người tự do và tỉnh thức. Nhờ đó, bạn trở thành nhà lãnh đạo tự nhiên và hiệu quả với cả bản thân, gia đình và tổ chức của mình.

Đó là những việc vô cùng khó. Nhưng đó là những điều mà chúng tôi cam kết bạn sẽ đạt được khi rời khỏi khóa học này, như hàng trăm học viên của chúng tôi đã đạt được sau hơn 10 khóa học.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

1. Nội dung của khóa học

Khóa đào tạo “LÃNH ĐẠO KHAI SÁNG” có mục đích duy nhất là chuyển hóa người học trở thành nhà lãnh đạo thông qua hành trình tự thân khai sáng và các trải nghiệm cá nhân cần thiết thông qua hướng dẫn của giảng viên. Để làm được điều đó, học viên sẽ được hỗ trợ và mở ra những thế giới mới, tương ứng với việc tìm ra các câu trả lời cho câu hỏi cơ bản nhất, như: Tôi là ai? Cuộc sống là gì? Làm sao để lãnh đạo bản thân tự nhiên? Làm sao để lãnh đạo tổ chức hiệu quả? Làm sao để phát huy hết tiềm năng của cá nhân? Làm sao để xây dựng văn hóa làm việc cho tổ chức? Làm sao để kiên tạo tương lai và hiện thực hóa tương lai kiến tạo đó? V.v…

Trong suốt khóa học, học viên sẽ được dẫn dắt để tự khám phá bản thân và vượt qua các rào cản bản thể, để thấy được mình là ai, mình hiện hữu ra sao đối với mình và thế giới xung quanh, bản chất của mình và của cuộc sống là gì, từ đó biết được mình phải làm gì với tư cách nhà lãnh đạo, đồng thời được trang bị tất cả những gì một nhà lãnh đạo đích thực cần để xử lý công việc lãnh đạo. Nói cách khác, khi ra khỏi khóa học, học viên sẽ được chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo.

Nội dung của khóa học được xây dựng từ trải nghiệm cá nhân của TS. Giáp Văn Dương, kết hợp cùng nhiều nguồn tinh hoa tri thức khác nhau, bao gồm Khoa học Tự nhiên, Khoa học nhận thức, Khoa học Tâm lý, Triết học Phương Đông, Triết học Phương Tây về Bản thể và Hiện tượng, Phương pháp luận Hiện tượng học, và đặc biệt là các bài thực hành cá nhân mà giảng viên đã dày công khám phá...

Các nội dung này được cấu trúc dựa trên cách tiếp cận bản thể luận, tổ chức phi tuyến và tùy biến đối với mỗi khóa học, hướng đến mục đích giúp học viên gỡ bỏ rào cản, tự thân khai sáng để được sống trong tự do và tỉnh thức; và sau đó tự chuyển hóa để trở thành nhà lãnh đạo. 

Khung chương trình của khóa học, và phân bổ thời lượng cho các học phần của khóa học, được trình bày trong giản đồ và bản bên dưới. 


Khung chương trìh khóa học Lãnh đạo Khai sáng.

Bên cạnh các nội dung trên, sẽ có khoảng 15-20 chuyên đề lồng ghép phi tuyến tạo thành một ma trận nội dung có tác dụng giúp đào luyện học viên trong hành trình tự thân khai sáng và chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo. Việc sử dụng các chuyên đề này do giảng viên quyết định tại lớp học.

2. Phương pháp đào tạo

Diễn trình phi tuyến: Khóa học được triển khai theo diễn trình phi tuyến, tức không theo một trình tự định trước, mà được giảng viên dẫn dắt tự nhiên dựa trên một giáo trình được biên soạn cẩn trọng. Số lượng các học phần giảng dạy được giảng viên chuẩn bị trước. Tuy nhiên, tùy theo diễn tiến và đặc trưng của từng lớp học, giảng viên sẽ co giãn nội dung, bổ sung thêm các chuyên đề mới, bổ sung và soạn mới bài tập và bài thực hành cá nhân tại lớp học, sao cho vẫn đảm bảo tiến độ mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của khóa học.

Đào tạo chuyển hóa: Khóa học này sử dụng phương pháp Đào Tạo Chuyển Hóa, với mục đích khai mở và dịch chuyển bản thể của người học, từ đó thấu hiểu bản thân trên cơ sở của Khoa học, và đưa ra lựa chọn trên nền tảng Triết học, nhằm tạo ra một sự trở thành mới. Nhờ đó, học viên có được sự trưởng thành về trí tuệ, tự do tư tưởng, tự do trở thành và tự do hành động trong thế giới chủ quan mang tính bản thể, để có được bình an nội tại, sống tự do và tỉnh thức trong mọi phút giây.  

Theo đó, thay vì trang bị kiến thức và thông tin về kỹ năng lãnh đạo, khóa học hướng đến việc mở ra một thế giới mới của nhà lãnh đạo, và chuyển hóa học viên trở thành nhà lãnh đạo. Những kiến thức và kỹ năng mà học viên thu được trong khóa học, tuy phong phú và hùng mạnh, cũng chỉ là sản phẩm phụ của khóa học. 

Để làm được như vậy, giảng viên sẽ dẫn dắt học viên theo cách đặc biệt, để họ trải qua hành trình TThân Khai Sáng và tự chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo.

Đây là sự khác biệt độc đáo giữa phương pháp đào tạo chuyển hóa và phương pháp đào tạo thông thường. Theo đó, hiệu quả của khóa học theo phương pháp đào tạo thông thường sẽ kết thúc rất nhanh sau khóa học, nhưng hiệu quả của phương pháp đào tạo chuyển hóa sẽ kéo dài cho đến hết cuộc đời.

3. Cam kết của chúng tôi

·       Bạn sẽ chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo và có được tất cả những gì bạn cần để hành xử công việc lãnh đạo tự nhiên và hiệu quả.

·       Bạn sẽ có được bình an nội tại, sống tỉnh thức trong mọi phút giây trong tâm thế của  con người tự do, khai sáng.

-----

Phụ lục: Bảng nội dung và phân bổ khóa học

STT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (GIỜ)

Học phần 1: MỞ RA

1

Bài tập và bài đọc trước khóa

2

2

Khởi động khóa học

2

3

Vô minh và Khai sáng

1

4

Định kiến và Nhận thức

2

5

Hai loại thực tại

2

6

Tôi là ai?

2

Học phần 2: BẢN THỂ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

7

Bao Dung Hội Hợp

2

8

Chính Trực Vẹn Toàn

2

9

Chân Thật Uyên Nguyên

2

10

Nguồn Khởi Chủ Động

2

Học phần 3: HÀNH XỬ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

11

Lãnh Đạo Như Bản Thể

2

12

Lãnh Đạo Như Biểu Đạt

2

13

Lãnh Đạo Như Tương Lai

2

14

Lãnh Đạo Như Ngôn Từ

2

Học phần 4: RÀO CẢN CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

15

Rào Cản Nhận Thức

2

16

Rào Cản Chức Năng

2

Học phần 5: XÚC TÁC CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

17

Xúc Tác Nhận Thức

2

18

Xúc Tác Chức Năng

2

Học phần 6: THAM CHIẾU CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO

19

Chân – Thiện – Mỹ - Hòa

2

Học phần 7: THỰC NGHIỆM CÁ NHÂN

20

Thực nghiệm 1

1

21

Thực nghiệm 2

1

22

Thực nghiệm 3

1

23

Thực nghiệm 4

1

Học phần 8: KHÉP LẠI

24

Bài tập cuối khóa

2

25

Chia sẻ cuối khóa

1

 

TỔNG THỜI LƯỢNG

44 giờ

 1. Bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo khai sáng, đích thực.
 2. Bạn sẽ tìm được về nhà, về với thế giới bản thể mà bạn thực sự sống ở đó.
 3. Bạn trở thành người tự do, luôn sống trong an vui và tỉnh thức.
 4. Bạn sẽ tìm ra cách gỡ bỏ được mọi bế tắc mà bạn đang mắc phải hiện thời và trở thành người mình mong muốn.
 5. Bạn sẽ tìm thấy con đường đi cho riêng mình, không còn hoang mang bất định.
 6. Bạn sẽ cải thiện được chất lượng của các mối quan hệ, với chính bạn, và với người khác.
 7. Bạn sẽ làm chủ được tương lai và cuộc sống của chính mình.
 8. Năng suất và hiệu quả làm việc của bạn sẽ tăng vượt bậc.
 9. Bạn sẽ tìm ra con người thật của mình và đưa ra những lựa chọn phù hợp cho riêng mình theo cách tự nhiên và đẹp nhất.
 10. Bạn sẽ thấy được bản chất thực sự của cuộc sống, thấy được bạn và chính cuộc sống đúng như nó đang-là.
 11. Bạn sẽ tự khám phá ra và tự xây dựng được một nền tảng tri thức hùng mạnh cho riêng mình, thông qua trải nghiệm trực tiếp của chính mình.
 12. Bạn sẽ  đồng bộ hóa được toàn bộ hoạt động của các thành viên để cùng nhau hiện thực hóa tương lai mà bạn đã thiết kế.
 13. Bạn sẽ tự thân khai sáng để chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo và hành xử hiệu quả công việc lãnh đạo theo cách của riêng mình.
 14. Bạn sẽ là nguồn khởi chủ động trong mọi việc, từ đó tạo ra sự phát triển đột phá cho cá nhân và tổ chức của bạn.
 15. Quan trọng hơn hết, bạn sẽ bước vào một thế giới mới để luôn được sống trong tự do và tỉnh thức. 

Đó là những lợi ích tức thì, có thể gọi tên. Trên thực tế, bạn sẽ nhận được vô số lợi ích khác không thể liệt kê hết ở đây. Cùng với thời gian, khi sự trải nghiệm của bạn tăng lên thì các lợi ích này cũng tăng lên theo cấp số nhân vậy.

Đối tượng của khóa học:

- Lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức: Chủ tịch, CEO, Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý lãnh đạo…

- Các nhà quản lý, lãnh đạo cấp trung: Giám đốc phòng ban, giám đốc chức năng, Trưởng phó phòng/bộ phận…

- Những người trải nghiệm nhất định về công việc lãnh đạo, hoặc có hoài bão trở thành lãnh đạo.

- Những người đang ở trạng thái bế tắc, hoặc rơi vào một trong các trường hợp sau:

Nhóm 1: Bạn muốn thiết kế lại cuộc đời mình

 • Bạn muốn thiết kế lại cuộc đời mình.
 • Bạn muốn tìm ra sứ mệnh cá nhân của đời mình
 • Bạn muốn điều chỉnh chiến lược công việc và các mối quan hệ.
 • Bạn muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi: Ta sẽ làm gì với đời mình?

Nhóm 2 - Bạn đang bế tắc trong công việc

 • Doanh nghiệp, tổ chức của bạn đang cầm cự để sinh tồn, chưa tìm ra được đường hướng phát triển mới.
 • Ban lãnh đạo không cùng chí hướng, không chia sẻ quan điểm, nhân viên làm việc cầm chừng, không cống hiến hết mình.
 • Bạn muốn dẫn dắt doanh nghiệp phát triển nhanh hơn nhưng thấy bế tắc vì không tìm ra chiến lược phát triển đột phá mới.
 • Doanh nghiệp, tổ chức của bạn đang không nói cùng một ngôn ngữ, các thành viên ít hiểu nhau, không chia sẻ sứ mệnh chung, công việc không trôi chảy.

Nhóm 3- Bạn đang bế tắc trong đời sống cá nhân

 • Bạn đang mắc kẹt vào quá khứ và hiện tại của mình, chưa biết thoát ra bằng cách nào.
 • Bạn đang bế tắc trong cuộc sống riêng, trong gia đình, trong công việc và trong các mối quan hệ với người khác.
 • Bạn cảm thấy mệt mỏi chán nản, cô độc và khổ sở, thấy cuộc sống vô nghĩa, chỉ muốn buông bỏ tất cả.
 • Bạn thấy bế tắc, cô độc và khổ sở trong cuộc sống cuộc sống hiện tại, không hiểu mình sống để làm gì và tìm ra lối thoát thế nào.

Nhóm 4 - Bạn đang hoang mang về con đường phía trước

 • Bạn chưa biết được mình là ai, sứ mệnh cá nhân của mình là gì.
 • Bạn đang làm việc như một nhà quản lý chứ không phải như một nhà lãnh đạo đích thực.
 • Bạn cảm thấy hoang mang khi nhìn vế phía trước, không biết đâu là con đường phù hợp với mình.
 • Bạn thấy không biết phải hành xử làm sao cho đúng trong trong các vấn đề mà bạn đang đối mặt.

Nhóm 5 - Bạn muốn tạo sự phát triển đột phá

 • Bạn muốn tạo ra một sự phát triển đột phá cho cá nhân, và tổ chức của mình với năng suất làm việc tăng từ 100-500%.
 • Bạn muốn trở thành một con người mới, với chất lượng cuộc sống cao hơn rất nhiều so với hiện thời nhưng chưa biết phải làm sao.
 • Bạn muốn làm chủ tương lai của mình, một tương lai tốt đẹp hơn và hoàn toàn khác, nhưng bạn chưa biết bắt đầu như thế nào.
 • Bạn muốn thành công với các cơ hội, với chính mình, với đồng nghiệp và đối tác, và với cuộc đời nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu.

Nhóm 6 - Bạn muốn lãnh đạo tự nhiên và hiệu quả

 • Bạn chưa định hình được phong cách lãnh đạo riêng, khi lãnh đạo còn gượng ép và hiệu quả công việc chưa cao.
 • Bạn muốn xây dựng một văn hóa mới cho tổ chức bạn đang dẫn dắt để hiện thực hóa những mục tiêu đã đặt ra.
 • Bạn muốn nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của các thành viên và cả tổ chức lên nhiều lần.
 • Bạn muốn tất cả các thành viên đồng tâm nhất trí hiện thực hóa sứ mệnh mà bạn đã kiến tạo.

Nhóm 7 – Bạn muốn cải thiện các mối quan hệ thành việc

 • Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với chính mình.
 • Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.
 • Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp và đối tác.
 • Bạn muốn cải thiện mối quan hệ với thiên nhiên, xã hội và cuộc sống nói chung.

Nhóm 8 – Bạn muốn làm chủ tương lai, làm chủ cuộc sống

 • Bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình, tự mình lãnh đạo mình thay vì người khác.
 • Bạn muốn làm chủ tương lai của mình, tự mình tạo ra và tự chịu trách nhiệm về tương lai đó.
 • Muốn tìm ra con người thật, đam mê thật của mình, từ đó tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa.
 • Muốn được chuyển hóa thành một người mới tốt hơn con người hiện thời nhưng chưa biết phải làm thế nào.

Nhóm 9: Bạn muốn sống trong tự do và tỉnh thức

 • Bạn muốn có được cái nhìn đúng về bản thân mình và thế giới, đúng như nó đang-là, chứ không phải cái hiện ra qua khái niệm và các lý thuyết.
 • Bạn muốn mở ra một thế giới hoàn toàn mới, với một trải nghiệm mới về chính mình, về công việc của mình và về thế giới.
 • Bạn muốn trở thành người tự do, có bình an nội tâm và luôn được sống trong tỉnh thức
 • Bạn muốn có được khai sáng và chứng ngộ để chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo cho chính mình, gia đình và tổ chức mình đang dẫn dắt.

Nhóm 10 – Bạn thích trải nghiệm của một loại hình đào tạo mới

 • Bạn muốn có các tri thức mới, cách nhìn mới về giáo dục và đào tạo.
 • Bạn muốn trải nghiệm một hình thức đào tạo hoàn toàn mới, cho phép rút ngắn thời gian trưởng thành của bạn từ hàng chục năm xuống còn vài ngày,
 • Bạn muốn lựa chọn các chương trình đào tạo để triển khai cho đơn vị của mình.
 • Bạn muốn sau này sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong sự nghiệp đào tạo và phát triển con người.

Tác giả và giảng viên của chương trình đào tạo này là Tiến sĩ Giáp Văn Dương, Chủ tịch Công ty TNHH GiapGroup; Giám đốc Công ty Cổ phần Startup Academy Việt Nam và Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Vedi Group. 

TS. Giáp Văn Dương tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thạc sĩ Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc), Tiến sĩ Đại học Công nghệ Vienna (Áo) và từng làm việc nhiều năm tại Đại học Liverpool (Anh) và Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Trong 12 năm học tập và làm việc tại nhiều nước trên thế giới, bên cạnh công việc chuyên môn, ông luôn trăn trở và tìm cách trả lời những câu hỏi nhân sinh cơ bản nhất mà bất cứ ai cũng phải đối mặt, như: Tôi là ai? Cuộc sống là gì? Làm thế nào để sống một cuộc đời đáng sống?...

Năm 2013, TS. Giáp Văn Dương về nước và dành thời gian để phát triển các chương trình đào tạo cho cá nhân và doanh nghiệp, truyền bá tri thức cho đại chúng, nổi bật là các chương trình đào tạo thuộc dòng khai sáng, như: Tôi là ai? Lãnh đạo Khai sáng… đang được triển khai dưới thương hiệu GiapCoach.

TS. Giáp Văn Dương đã đào tạo Leadership (Tinh thần Lãnh đạo) cho các doanh nghiệp lớn, như: Tập đoàn Mỹ Lan (Trà Vinh); Công ty Địa ốc Bách Việt Land; Tập đoàn Viettel… 

Năm 2015, TS. Giáp Văn Dương là đại diện duy nhất của Việt Nam được bình chọn là Lãnh đạo trẻ châu Á thế kỷ 21 (Asia 21 Young Leaders) bởi Asia Society. 


Ưu đãi:

Thời gian áp dụng: 1/7/2018

1.    Đào tạo do GiapCoach tổ chức

Học phí (VNĐ)

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Tiêu chuẩn

18 triệu/học viên/4 ngày

Áp dụng toàn quốc

Ưu đãi 1

Đóng phí trước > 1 tháng

Giảm 10%

Ưu đãi 2

Cựu học viên giới thiệu

Giảm 10%

Ưu đãi 3

Nhóm > 3 người

Giảm 10%

Ưu đãi 4

Nhóm > 10 người

Giảm 15%

Ưu đãi 5

Nhóm > 20 người

Giảm 20%

 Lưu ý: Chỉ áp dụng một mức ưu đãi cao nhất với mỗi học viên, không cộng dồn. 

Học bổng: Khóa học này có 1 suất học bổng 50% học phí, do bạn Vũ Thu Trang, cựu học viên lớp GC111 trao cho 1 học viên có khó khăn về tài chính và xứng đáng (https://www.youtube.com/watch?v=O7DR-upEvpc)

 Để nhận được học bổng, anh/chị vui lòng viết thư về địa chỉ: office@giapgroup.com. 

Mọi thông tin về khóa học, xin vui lòng liên hệ: Văn phòng GiapGroup:

· Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

·  E-mail: office@giapgroup.com ; ĐT:  024.221.551.12

Tài liệu trước khóa sẽ được gửi cho học viên sau khi đăng ký. Tài liệu học tập sẽ được phát cho học viên tại lớp học.


CẢM NHẬN: HỌC VIÊN NÓI VỀ LÃNH ĐẠO KHAI SÁNG