THẢO LUẬN NHÓM
23 THÁNG 03
"Khai sáng trở thành nhà lãnh đạo". Lớp: GC102. Lúc này, đã 23.40 phút, nhưng các học viên vẫn không muốn về nhà. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị.
Đọc tiếp
 LÃNH ĐẠO CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Chọn ra dàn lãnh đạo. Việc này tưởng chừng quá đơn giản, ai chẳng biết vì báo chí truyền thông cập nhật mỗi giờ, cho đến khi có một câu hỏi... cắc cớ xuất hiện: Lãnh đạo có nghĩa là gì?
Đọc tiếp