THẢO LUẬN NHÓM
23 THÁNG 03
"Khai sáng trở thành nhà lãnh đạo". Lớp: GC102. Lúc này, đã 23.40 phút, nhưng các học viên vẫn không muốn về nhà. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị.
Đọc tiếp