Khóa học "LÃNH ĐẠO KHAI SÁNG - GC112" tại Viện Hàng Không Vũ Trụ Viettel đã hoàn tất.

Các bạn đang là một phần của lịch sử. GiapCaoch không trực tiếp tham gia những công việc các bạn đang làm. Nhưng GiapCoach sẽ đồng hành cùng các bạn theo một cách khác.

Cảm ơn các bạn VTX đã bền bỉ chiến đấu cùng mình.

Hẹn gặp lại các bạn!

GVD