CHA MẸ KHAI SÁNG

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Khóa học “Cha mẹ khai sáng” được xây dựng dựa trên những trải nghiệm khai sáng của TS. Giáp Văn Dương, kết hợp cùng tinh hoa tri thức về Khoa học và Triết học Đông - Tây.
Khóa học có mục tiêu đào tạo những người đang và sẽ làm cha mẹ để trở thành những bậc cha mẹ khai sáng, những người không chỉ biết cách quản lý và lãnh đạo gia đình, mà còn là những con người tự do, tinh thông lẽ sống và thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống, từ đó dẫn dắt sự trưởng thành của con mình theo cách tự nhiên và hiệu quả. 

Nhờ đó, người làm cha mẹ tìm ra ý nghĩa của công việc mình làm, ý nghĩa của đời sống gia đình, từ đó đồng hành cùng con trên suốt hành trình trưởng thành, và qua đó xây dựng được một gia đình bình an và hạnh phúc.

Nội dung khóa học

Đối tượng của khóa học “Cha mẹ khai sáng” là bất cứ ai đang hoặc sẽ làm cha mẹ, hoặc muốn tìm hiểu về cách thức giáo dục trong gia đình, cách thức đồng hành cùng con từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành.

Trong khóa học nhập môn này, nội dung được chia thành 5 học phần chủ đạo, tương ứng 16 giờ đào tạo. Mỗi học phần lại chia thành nhiều tiểu học phần và nhiều chuyên đề hỗ trợ. Số lượng chuyên đề được giảng viên sử dụng tùy theo diễn tiến thực của lớp học, được phân bổ chi tiết hơn như mô tả trong bảng bên dưới:


 

STT

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG (GIỜ)

Học phần 1: MỞ RA – THẤU HIỂU

1

Lắng nghe chân thật

1

2

Định kiến và nhận thức

1

3

Tôi là ai?

1

4

Cuộc sống là gì?

1

Học phần 2: RÀO CẢN CỦA CHA MẸ

5

Bản án chung thân

1

6

Rào cản chức năng

1

7

Rào cản bản thể

1

8

Lý do và che đậy

1

Học phần 3: HÀNH XỬ CỦA CHA MẸ

9

Cha Mẹ Như Lãnh Đạo

1

10

Cha Mẹ Như Quản Lý

1

11

Cha Mẹ Như Bạn Hữu

1

12

Cha Mẹ Như Hình Mẫu

1

Học phần 4: THỰC NGHIỆM CÁ NHÂN

13

Thực nghiệm 1

1

14

Thực nghiệm 2

1

Học phần 5: KHUNG THAM CHIẾU

15

Chân – Thiện – Mỹ - Hòa

1

16

Kỷ luật và văn hóa gia đình

1

TỔNG THỜI LƯỢNG

16 giờ

Phương pháp đào tạo

Diễn trình phi tuyến: Khóa học được triển khai theo diễn trình phi tuyến, tức không theo một trình tự định trước, mà được giảng viên dẫn dắt tự nhiên dựa trên một giáo trình được biên soạn cẩn trọng. Số lượng các học phần giảng dạy được giảng viên chuẩn bị trước. Tuy nhiên, tùy theo diễn tiến và đặc trưng của từng lớp học, giảng viên sẽ co giãn nội dung, bổ sung thêm các chuyên đề mới, bổ sung và soạn mới bài tập và bài thực hành cá nhân tại lớp học, sao cho vẫn đảm bảo tiến độ mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của khóa học.

Đào tạo chuyển hóa: Khóa học này sử dụng phương pháp đào tạo chuyển hóa, với mục đích khai mở và dịch chuyển bản thể của người học, từ đó thấu hiểu bản thân trên cơ sở của Khoa học, và đưa ra lựa chọn trên nền tảng Triết học, nhằm tạo ra một sự trở thành mới. Nhờ đó, học viên có được sự trưởng thành về trí tuệ, tự do tư tưởng, tự do trở thành và tự do hành động trong thế giới chủ quan mang tính bản thể, để có được bình an nội tại, sống tự do và tỉnh thức trong mọi phút giây. 

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được chuyển hóa trở thành cha mẹ khai sáng, và có được tất cả những gì mình cần để thực hiện việc làm cha mẹ, đồng hành cùng con theo cách tự nhiên và hiệu quả.

 GHI CHÚ

Khi triển khai khóa học, các nội dung này có thể được co giãn và cập nhật tùy theo yêu cầu cụ thể và diễn tiến của từng lớp học. 


CẢM NHẬN: HỌC VIÊN NÓI VỀ CHA MẸ KHAI SÁNG